Artinventerare: Slöseri med resurser att staten avverkar egna värdefulla skogar och samtidigt betalar ersättningar för privat skog som skyddas

https://svenska.yle.fi/a/7-10019996