Finland och Estland vill återintroducera atlantstören i Östersjön – i finska vatten observerades arten senast på 1930-talet

https://abounderrattelser.fi/finland-och-estland-vill-aterintroducera-atlantstoren-i-ostersjon-i-finska-vatten-observerades-arten-senast-pa-1930-talet/

Saltwater is moving up the Mississippi River. Here's what's being done to stop it

https://www.npr.org/2022/10/27/1131452623/saltwater-mississippi-river-drought-gulf-of-mexico

Fisknät dumpas!

Nästan två procent av all fiskeutrustning förloras årligen till havs.

Varje år hamnar bland annat av över 78 000 kvadratkilometer fiskenät (garn och not), 218 kvadratkilometer trålnät, 739 583 kilometer långlina, över 25 miljoner fällor och 14 miljarder krokar i haven.

Dessa nät och linor kan fortsätta fånga och döda marina djur under lång tid och förflyttar sig dessutom över haven.

https://www.natursidan.se/nyheter/tiotusentals-kvadratkilometer-fisknat-dumpas-arligen/

Zombie Ice! Ocean level will rise with 25cm no matter what we do to reduce CO2!

PFAS are killing us!

Greenwashing!