KNOW THY PLANET

Brittisk miljöorganisation larmar: svenskt överfiske hotar fågelart

Skandinaviska fiskares framfart i brittiska vatten hotar att utrota lunnefågeln. Det larmar Storbritanniens största miljöorganisation om. – I många år har det pågått ett enormt industriellt fiske i Nordsjön.

Mestadels är båtarna från Danmark och några från Sverige, säger Alex Kinninmonth, havspolitikschef på RSPB i Skottland, till Sky News.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAvn0B/brittisk-miljoorganisation-larmar-svenskt-overfiske-hotar-fagelart

Tough Life! Tough Planet!

Up to 48 species saved from extinction by conservation efforts, study finds

Dr Stuart Butchart, chief scientist at BirdLife International and instigator of the study, said the findings showed that commitments to prevent future species loss were “achievable and essential to sustain a healthy planet” and gave hope to conservation efforts for other species.

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/10/up-to-48-species-saved-from-extinction-by-conservation-efforts-study-finds-aoe

Human Species tries to survive!

Gyllene padda!

Gyllene padda (Bufo periglenes) var en art inom familjen äkta paddor som tidigare fanns i ett område med molnskog i norra Costa Rica.[2] Paddorna var knappt fem centimeter långa. Hannarna var ljust orangea och honorna var svarta med scharlakansröda fläckar som hade gula kanter.[2] Under parningstiden som ägde rum mellan april och juni samlades flera exemplar på ett ställe. För varje hona fanns cirka åtta hannar och några hannar försökte para sig med andra smådjur ifall de inte fick tag i en hona. Det iakttogs bollar av flera hannar som höll varandra fast i famntag (amplexus). Vid parningen la honan 200 till 300 ägg som hade cirka en diameter av 3 mm och som befruktades av hannarna. Parningen ägde rum i små vattenpölar som bildades under regntiden. Det tog cirka fem veckor till grodynglens metamorfos var avslutad. Arten hade antagligen små ryggradslösa djur som föda.[2] Arten upptäcktes av herpetologen Jay Savage 1966.

Den sista exemplaret siktades den 15 maj 1989, då biologen Martha Crump såg en ensam hane. År 2004 listade IUCN arten som utdöd

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_padda

Madeiradvärguv

Madeiradvärguven är den första utdöda ugglearten beskriven från Makaronesien. Fossila lämningar har återfunnits i kvartära avlagringar på ön. Den dog troligen ut i spåren av människans ankomst till ön tidigt 1400-tal, med medföljande habitatförstörelse och införda främmande djurarter.

Liknande fossila lämningar har återfunnits på grannön Porto Santo, vilket kan röra sig om samma eller en närbesläktad art

https://wikidocumentaries-demo.wmflabs.org/Q6726852?language=sv

100 år sedan en av världens mest extrema utrotningar

Igår var det 100 år sedan den sista vandringsduvan dog. Den sista av sin art hette Martha och levde i Cincinnati Zoo. Att en art dör ut på grund av människans förändring av livsmiljöer är inte så ovanligt, men vandringsduvan är ett extremt fall. På 1800-talet var vandringsduvan världens mest talrikaste art och flockar på flera hundra miljoner individer kunde förmörka himlen.

Sedan inleddes en intensiv jakt, samtidigt som mängder av skog höggs ner. På bara några årtionden drevs vandringsduvan till utrotning. Från den talrikaste arten på planeten till utrotade på bara en generation.

https://www.natursidan.se/nyheter/100-ar-sedan-en-av-varldens-mest-extrema-utrotningar/

The smooth handfish is the first extinct marine bony fish of modern times. Scientists are now wondering how many more have disappeared unnoticed

The catastrophic biodiversity loss witnessed by this region was revealed by comparing core samples taken from these dredging sites.

Sediment samples from 1890 show a mean of 21 bivalve species, whereas the 1990 samples contain a mean of seven

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/21/why-the-death-of-a-small-punk-like-fish-rocked-the-marine-world-aoe

Those we neglected to save

Dead ones