Radon i Nykvarnsbostäder!

Hur tycker du att Nykvarnsbostäder har skött det här historiskt?

– Bristfälliga rutiner. Vi har inte haft rutiner för att hantera den här frågan på ett sånt sätt som jag anser att ett bostadsföretag ska göra.

https://www.hemhyra.se/nyheter/nykvarnsbostaders-vd-om-radonskandalen-vi-har-brutit-mot-lagen/