Vårt fotoalbum

Vad är det mest ohållbara globalt sett?

Punkt 3 (Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar) i agenda 2030 är mycket svårt att uppfylla. Korona krisen har visat att löneskillnader mellan könen ökar. Konkurs av företag har ökat. 1% av jordens befolkning som tillhör de absolut rikaste har ökat sina inkomster medan de som har svårast måste klara av livhanken mha koronastöd i EU samt stimulanspaket i USA.Både EU samt USA har enorma skuldberg som ökar lavinartad dag för dag.De som har det svårast och ej kan jobba på distans trots korona risk ha fått jobba med ohållbara och otrygga arbets förhållanden.Ledningsprocessen av vaccinering i EU har enbart upplevt elände och fördröjningar.Korruption i samhället har ökat och journalister som rapporterar om missförhållanden befinner sig många gånger i svåra livssituationer.Någon strategi för hur folk skall klara livhanken 2021-2030 har ej tagits fram av myndigheterdå de tycks måsta planera veckovis eller månadsvis istället för årsbasis. Själva sättet och leda vaccinationsprocessen visar tydliga spår av att våra flesta ledare tycks vara mer eller mindre autistiska och sakna kapacitet och leva i verkligheten.Med andra ord en förutsättning för att kunna uppfylla punkt 3 i agenda 2030 är att våra ledare bör ha friska hjärnor som kan förstå skillnaden mellan verklighet och fantasi.