Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

Hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) går oftast över av sig självt, men symtomen behöver bedömas av läkare. Tillstånden är vanligast bland unga män, i samband med exempelvis virusinfektioner som covid-19. År 2019 vårdades cirka 300 personer under 30 år på sjukhus med myokardit. Data pekar mot en ökad förekomst också i samband med vaccination mot covid-19, främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. För den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten, det är en mycket sällsynt biverkan.

Nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor pekar mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

Härjedaling misstänks för fusk med föräldrapenning

Publicerat söndag 18 april kl 18.08 2021

Försäkringskassan har polisanmält en man i 30-årsåldern från Härjedalen för bidragsbrott.

Enligt anmälan misstänks han under sommarhalvåret förra året ha lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om tillfällig föräldrapenning och därigenom kvitterat ut närmare 80 000 kronor som han inte hade rätt till.

https://sverigesradio.se/artikel/harjedaling-misstanks-for-fusk-med-foraldrapenning

I question the quality of parents!

I have not yet seen a parent who has not ended up being

a thief!

Ergo our planet is dead because the quality of our parents are low!